Daltononderwijs

Basisonderwijs Advies  ›   Soorten onderwijs   ›   Daltononderwijs

Daltonscholen verschillen vaak sterk van elkaar. Dat komt omdat Helen Parkhurst (bedenker van het Daltononderwijs) geen methode of schoolsysteem heeft bedacht. Zij had wel bepaalde ideeën over het onderwijs.

Haar drie uitgangspunten zijn:

  • Vrijheid moet aanwezig zijn om het kind te laten ontwikkelen. Deze vrijheid moet wel grenzen kennen.
  • Individueel werken om de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren.
  • Onderlinge samenwerking om de sociale ontwikkeling te stimuleren.

Kinderen ontdekken wat hun eigen levenstaak is, zij ontdekken wat zij kunnen en wat zij willen en dankzij de samenwerking leren zij hoe zij in een democratische samenleving met elkaar omgaan.

Kinderen op een daltonschool zitten vanaf groep 3 meestal in jaargroepen (dezelfde leeftijden bij elkaar). Afhankelijk van het vakgebied werken zij daarnaast in niveaugroepen (hetzelfde niveau bij elkaar) of in gemengde groepen.

Kenmerkend voor het Daltononderwijs is het werken met een taak. De kinderen plannen zelf wanneer zij aan die taken werken en leren zo omgaan met vrijheid, zelfstandigheid en samenwerking met andere kinderen. In de taken die een kind krijgt zit een bepaalde opbouw. Jongere kinderen hebben een dagtaak, oudere hebben een weektaak. Kinderen bepalen hun eigen tempo, zittenblijven komt dan ook nauwelijks tot niet voor. Naast de minimumstof die elk kind in zijn taken moeten verwerken, kan het kind dieper ingaan op bepaalde stof of onderwerpen verkennen waarvoor het belangstelling heeft.

De leerkracht is een begeleider en geeft de kinderen verantwoordelijkheid. Kinderen zijn verantwoordelijk voor hun eigen taak, voor hun medeleerlingen en hun omgeving.

Een dag op een willekeurige Daltonschool:basisonderwijs zoeken

zoek nu op basis van uw wensen de beste basisschool

  • Door het invullen van het gratis zoekformulier weet je binnen een paar minuten welke scholen het best bij jouw wensen aansluiten.

  • Wij zijn geheel onafhankelijk dus het resultaat is 100% afgestemd op jouw antwoorden uit het ingevulde zoekformulier.

  • De school van de buren/kennissen/familieleden is niet altijd de school die het best bij jouw wensen past of het beste onderwijs levert!

  • Jij kunt zelf de afstand waarbinnen gezocht moet worden bepalen, waardoor je alleen scholen in jouw buurt vindt.

Nu basisschool zoeken ›


Website realisatie door InterFryslân - Uw internet specialist.