Freinetonderwijs

Basisonderwijs Advies  ›   Soorten onderwijs   ›   Freinetonderwijs

Freinetscholen verschillen van elkaar, al hebben zij wel allemaal dezelfde uitgangspunten:

  • De leerstof moet aansluiten bij de interesses van het kind.
  • Tastenderwijs uitproberen van nieuwe mogelijkheden. Peuters ontdekken op die manier hun omgeving maar ook bij elke creatieve activiteit neem je die houding aan.
  • Vorming door en voor werk. Kinderen hebben uit zichzelf een behoefte om te werken. Als het om zinvol en inspirerend werk gaat, geeft dat een kind voldoening.

De klas is ingedeeld in werkhoeken, waar kinderen alleen of samen met anderen werken aan een zelfgekozen activiteit. Zij zijn actief bezig met materiaal dat uitnodigend in de werkhoeken klaarligt.

De leerkracht creëert situaties die kinderen aanspreken, zowel in de klas als daarbuiten. Hij begeleidt de kinderen in hun ontdekkingstocht en leert hen kritisch kijken. Samen met de kinderen worden schoolactiviteiten, het algemene plan, het jaarplan, het weekplan en het dagplan gepland. De leerlingen krijgen veel ruimte maar de leerkracht geeft hier wel structuur aan, afhankelijk van wat een kind aankan.

Met de ervaringen die kinderen opdoen, creëren zij hun eigen lesmateriaal. Zij zetten hun ervaring op papier (of in de computer) en vermenigvuldigen de beste teksten om als leermateriaal te gebruiken. Ook kinderen die nog niet kunnen lezen of schrijven leggen hun ervaringen vast. Dit gebeurt dan in de vorm van een tekening voorzien van een eigen tekst die de leerkracht opschrijft. De zelfgemaakte teksten worden niet alleen voor de eigen school gebruikt. Elke school heeft een ‘vaste’ school in een ander deel van het land waarmee het correspondeert.

Een Freinetschool heeft geen standaard groepensysteem, maar meestal werken zij met combinatiegroepen (verschillende leeftijden bij elkaar).

Een dag op een willekeurige Freinetschool:basisonderwijs zoeken

zoek nu op basis van uw wensen de beste basisschool

  • Door het invullen van het gratis zoekformulier weet je binnen een paar minuten welke scholen het best bij jouw wensen aansluiten.

  • Wij zijn geheel onafhankelijk dus het resultaat is 100% afgestemd op jouw antwoorden uit het ingevulde zoekformulier.

  • De school van de buren/kennissen/familieleden is niet altijd de school die het best bij jouw wensen past of het beste onderwijs levert!

  • Jij kunt zelf de afstand waarbinnen gezocht moet worden bepalen, waardoor je alleen scholen in jouw buurt vindt.

Nu basisschool zoeken ›


Website realisatie door InterFryslân - Uw internet specialist.