Jenaplanonderwijs

Basisonderwijs Advies  ›   Soorten onderwijs   ›   Jenaplanonderwijs

School is voor Peterson (bedenker van het Jenaplanonderwijs) meer dan onderwijs. Opvoeden komt op de eerste plaats, terwijl het onderwijs in dienst staat van de opvoeding. De uitgangspunten van het Jenaplanonderwijs zijn:

  • Ontwikkeling van de totale persoonlijkheid van het kind.
  • Sociale vorming.
  • Betrokkenheid voor de omgeving.
  • Leren omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid.
  • Ontwikkelen van zelfstandigheid, een kritische blik en openheid.
  • Vertrouwen in kinderen en hun groeikracht, en voortbouwen op de sterkste punten van de kinderen.

Er is veel aandacht voor de ontmoeting van het kind met de werkelijkheid. Alle vakken worden zoveel mogelijk gegeven vanuit de oriëntatie op de wereld. Dit betekent levensecht onderwijs in plaats van een rooster met vakken. Er wordt ook gewerkt met blokuren. De kinderen werken in blokuren zelfstandig aan een zelfgekozen taak. In een leercontract legt de leerkracht dit samen met het kind vast. De kinderen bepalen zelf waar zij tijdens het blokuur werken.

De vakken worden in niveaugroepen gegeven. Soms zitten kinderen uit verschillende groepen in dezelfde niveaugroep, bijvoorbeeld met rekenen. Daarnaast zijn er keuzegroepen, waarin kinderen op grond van interesse tijdelijk bij elkaar zitten. De kinderen zijn medeverantwoordelijk voor de gebeurtenissen in de klas. Zij worden betrokken bij het opstellen van regels en bij de inrichting van het lokaal.

De kinderen zitten in stamgroepen. In elke groep zitten kinderen uit drie of twee opeenvolgende leeftijdsgroepen. Zij blijven twee tot drie jaar in dezelfde groep met dezelfde leerkracht; de onderbouw (4-6 jaar), de middenbouw (6-9 jaar) en de bovenbouw (9-12 jaar). Elk jaar schuift de oudste leeftijdsgroep door naar de volgende bouw. Door dit systeem zitten de kinderen elk jaar met nieuwe kinderen en bekende kinderen in de groep en zijn zij altijd een keer de jongsten en altijd een keer de oudsten in de groep.

Vieringen zijn een belangrijk onderdeel van het Jenaplan onderwijs. De school werkt met een ritmisch weekplan waarin spel, gesprek, werk en viering elkaar afwisselen. De vieringen dragen bij aan de sociale opvoeding van het kind en aan het gevoel erbij te horen.

Een dag op een willekeurige Jenaplanschool:basisonderwijs zoeken

zoek nu op basis van uw wensen de beste basisschool

  • Door het invullen van het gratis zoekformulier weet je binnen een paar minuten welke scholen het best bij jouw wensen aansluiten.

  • Wij zijn geheel onafhankelijk dus het resultaat is 100% afgestemd op jouw antwoorden uit het ingevulde zoekformulier.

  • De school van de buren/kennissen/familieleden is niet altijd de school die het best bij jouw wensen past of het beste onderwijs levert!

  • Jij kunt zelf de afstand waarbinnen gezocht moet worden bepalen, waardoor je alleen scholen in jouw buurt vindt.

Nu basisschool zoeken ›


Website realisatie door InterFryslân - Uw internet specialist.