Regulier onderwijs

Basisonderwijs Advies  ›   Soorten onderwijs   ›   Regulier onderwijs

Regulier onderwijs is een verzamelnaam voor scholen die niet specifiek aansluiten bij één bepaalde onderwijssoort. Deze ‘’onderwijssoort’’ komt het meest voor in Nederland, maar is niet echt een onderwijssoort te noemen omdat er geen specifieke kenmerken zijn waaraan elke school moet voldoen.

Binnen regulier onderwijs is de visie opgebouwd uit verschillende onderdelen van verschillende onderwijssoorten. Hierdoor is elke school binnen regulier onderwijs anders. De één heeft bijvoorbeeld bepaalde onderdelen overgenomen uit het Montessorionderwijs en Jenaplanonderwijs, terwijl de ander onderdelen uit het Jenaplanonderwijs en Democratisch onderwijs overneemt.

Elke school gebruikt hierdoor een verschillende groepsindeling. De ene school werkt met heterogene groepen (verschillende leeftijden bij elkaar) en de ander met homogene groepen (dezelfde leeftijden bij elkaar).

Alle scholen hebben wel 1 ding gemeen: er wordt gewerkt vanuit methodes, boeken en werkschriften. De uitleg gebeurt meestal klassikaal. Het werken in de schriften gebeurt vaak zelfstandig of in samenwerking. Binnen de methode wordt bijna altijd vanuit drie niveaus gewerkt: instructieniveau, basisniveau en plusniveau. De begeleiding binnen deze niveaus vindt vaak na en soms tijdens de uitleg plaats. Hiermee kunnen leerkrachten tegemoet komen aan de verschillen tussen leerlingen.

Ook wordt er op elke school gewerkt met lesroosters. Er zijn scholen waarbij de leerkracht/school bepaalt wat er geleerd moet worden en welke onderwerpen er aan bod komen, maar er zijn ook scholen die dit wat meer aan de leerlingen overlaten.

Kortom, geen één reguliere basisschool is hetzelfde. Elke school is een eigen mix met eigen unieke kenmerken. Het reguliere onderwijs wordt in de volksmond ook wel het ‘’normale’’ onderwijs genoemd, het onderwijs zoals wij dat allemaal kennen.

Een dag op een willekeurige reguliere basisschool:basisonderwijs zoeken

zoek nu op basis van uw wensen de beste basisschool

  • Door het invullen van het gratis zoekformulier weet je binnen een paar minuten welke scholen het best bij jouw wensen aansluiten.

  • Wij zijn geheel onafhankelijk dus het resultaat is 100% afgestemd op jouw antwoorden uit het ingevulde zoekformulier.

  • De school van de buren/kennissen/familieleden is niet altijd de school die het best bij jouw wensen past of het beste onderwijs levert!

  • Jij kunt zelf de afstand waarbinnen gezocht moet worden bepalen, waardoor je alleen scholen in jouw buurt vindt.

Nu basisschool zoeken ›


Website realisatie door InterFryslân - Uw internet specialist.