Steve Jobs onderwijs

Basisonderwijs Advies  ›   Soorten onderwijs   ›   Steve Jobs onderwijs

In het Steve Jobs onderwijs (ook wel O4NT concept genoemd) wordt meestal gewerkt zoals op een reguliere basisschool. Maar wat een Steve Jobs school anders maakt, is dat zij kinderen vaardigheden aanleren op digitaal en analoog gebied. Deze vaardigheden komen later goed van pas.

 

De belangrijkste kenmerken van de O4NT aanpak zijn:

 • Iedere leerling krijgt een leerkracht als coach. Elke zes weken is er overleg tussen de leerkracht, leerling en ouders over het individuele ontwikkelingsplan. Hierin wordt besproken wat de voorgaande zes weken is behaald en wat de doelstelling is voor de volgende zes weken. Aan de hand hiervan kiezen de kinderen (samen met de ouders) uit het aanbod.
 • Elke leerling krijgt een Ipad 24 uur per dag tot zijn beschikking, dus op school en thuis.
 • Voor het inoefenen van rekenen en taal wordt gebruikt gemaakt van interactieve programma’s/apps. De kinderen moeten per dag (minimaal) een bepaald aantal oefeningen maken. Dat kan op het stilteplein in school.
 • Er zijn stamgroepen met ieder 20 á 30 kinderen van verschillende leeftijden (maximaal 3 á 4 jaar verschil). De kinderen starten de dag in hun eigen stamgroep.
 • Er zijn verschillende ateliers, zoals een rekenatelier, taalatelier, creatief atelier en onderzoeksatelier. Daarin geeft een leerkracht workshops/instructies of kunnen kinderen hulp krijgen bij een opdracht.
 • Doordat een deel van de kinderen zelfstandig aan het werk is met inoefenen van taal en rekenen, kunnen kinderen zich op het eigen niveau ontwikkelen zonder veel administratieve inspanningen. Het aantal kinderen dat per leerkracht in een atelier actief is, is daardoor ook kleiner dan normaal in een klas zitten.
 • Ouders spelen een actieve rol op school en worden gevraagd om ook workshops te geven over hun professie, hobby of herkomst.

 

Een dag op een willekeurige Steve Jobs school:basisonderwijs zoeken

zoek nu op basis van uw wensen de beste basisschool

 • Door het invullen van het gratis zoekformulier weet je binnen een paar minuten welke scholen het best bij jouw wensen aansluiten.

 • Wij zijn geheel onafhankelijk dus het resultaat is 100% afgestemd op jouw antwoorden uit het ingevulde zoekformulier.

 • De school van de buren/kennissen/familieleden is niet altijd de school die het best bij jouw wensen past of het beste onderwijs levert!

 • Jij kunt zelf de afstand waarbinnen gezocht moet worden bepalen, waardoor je alleen scholen in jouw buurt vindt.

Nu basisschool zoeken ›


Website realisatie door InterFryslân - Uw internet specialist.