Vrijeschool

Basisonderwijs Advies  ›   Soorten onderwijs   ›   Vrijeschool

Het onderwijs van de vrijeschool is gericht op; denken, voelen en handelen. Onderwijs op de vrijeschool betekent opvoeden door kunst. Fantasie en scheppingskracht zijn belangrijke eigenschappen die kinderen moeten kunnen ontwikkelen.

De vrijeschool werkt vanaf groep 1 met homogene groepen (dezelfde leeftijd bij elkaar). Alle kinderen van een groep krijgen dezelfde stof, maar er wordt wel rekening gehouden met verschillen tussen kinderen. Een heel apart vak dat alleen de vrijeschool kent, is de ‘euritmie’. Euritmie is bewegingsexpressie waarbij woorden, toon en klank worden uitgedrukt in beweging.  Naast de gebruikelijke vakken werken de kinderen in perioden van drie of vier weken aan bepaalde vakken. Deze vakken wisselen elkaar af, waardoor de stof ondertussen kan bezinken.

Pas als de kinderen 7 zijn, leren zij lezen en schrijven. Daarvoor hebben de kinderen al wel kennis gemaakt met letters, woorden, getallen en verschillende talen op een speelse manier.

Tot 7 jaar staat de nabootsingsdrift centraal: het kind doet zinvolle handelingen na die het de volwassene ziet doen. Vanaf het zevende jaar is het kind schoolrijp en richt het onderwijs zich meer op het leren.

In een klas vind je natuurlijke materialen en harmonische kleuren in zachte pasteltinten. Niet alleen de meubels, ook het spelmateriaal is van natuurlijke grondstoffen gemaakt. Ook onbewerkte materialen (bijvoorbeeld kastanjes of eikels) vind je terug tussen het spelmateriaal.

De leerkracht is het inspirerende voorbeeld voor de kinderen en geeft op eigen creatieve wijze inhoud aan het onderwijs. De gebruikelijke schoolboekjes kom je alleen tegen als oefenmateriaal. In plaats van boeken hebben kinderen een periodeschrift met teksten die de leerkracht schrijft. De kinderen maken eigen tekeningen bij de teksten waardoor zij kunstzinnig bezig zijn. De kleuterbouw kent geen leerplan maar een speel en ervaringsplan dat helemaal gericht is op spel, zingen, tekenen, schilderen, vieren van jaarfeesten en vertellen van sprookjes.

Een dag op een willekeurige vrijeschool:basisonderwijs zoeken

zoek nu op basis van uw wensen de beste basisschool

  • Door het invullen van het gratis zoekformulier weet je binnen een paar minuten welke scholen het best bij jouw wensen aansluiten.

  • Wij zijn geheel onafhankelijk dus het resultaat is 100% afgestemd op jouw antwoorden uit het ingevulde zoekformulier.

  • De school van de buren/kennissen/familieleden is niet altijd de school die het best bij jouw wensen past of het beste onderwijs levert!

  • Jij kunt zelf de afstand waarbinnen gezocht moet worden bepalen, waardoor je alleen scholen in jouw buurt vindt.

Nu basisschool zoeken ›


Website realisatie door InterFryslân - Uw internet specialist.